skip to Main Content

In een gratis kennismakingsgesprek met de ondernemer bespreekt de Peritus-adviseur de visie en doelstelling voor de onderneming en overlopen ze samen de verschillende facetten van het bedrijf. Deze eerste analyse laat ons toe om samen met de ondernemer de pijnpunten in de onderneming te benoemen waarvoor extern advies mogelijk noodzakelijk is om ze weg te werken.

Vervolgens zal onze adviseur uitleggen welke ondersteuning we kunnen aanreiken om tot een duurzame oplossing voor de uitdaging te komen. Naargelang de gedetecteerde noden wordt de juiste Peritus expert betrokken om de aanpak toe te lichten en uit te voeren. Zijn er meerdere aandachtspunten in verschillende deelgebieden van de onderneming – bijvoorbeeld commercieel, financieel en op vlak van personeelszaken – dan zet Peritus daar telkens de juiste expert voor in.

Tijdens het hele traject wordt er een vertrouwenspersoon aangeduid bij wie de ondernemer terecht kan voor alle vragen in verband met subsidieaanvragen en andere praktische zaken of nieuwe noden. Meestal is dit de Peritus-adviseur die ook het eerste gesprek heeft verzorgd. Deze vertrouwenspersoon coördineert het advies en zorgt voor de kwaliteitsbewaking.

Klantentevredenheid is immers onze eerste prioriteit.
Natuurlijk kan men ook met ons contact opnemen om onmiddellijk met de geschikte expert over een specifieke problematiek te spreken. Zo kan gerichter en sneller tot een plan van aanpak overgegaan worden.

Back To Top