skip to Main Content

Advies & coaching

Ondernemers worden dikwijls geconfronteerd met problemen en uitdagingen waarvoor ze geen doeltreffende aanpak vinden. Tijdsgebrek en het ontbreken van de nodige expertise binnen de eigen organisatie zijn daar vaak de oorzaak van. Door in dergelijke situaties extern de nodige deskundigheid in te roepen, wordt de uitdaging snel en onderbouwd aangepakt zodat een duurzaam resultaat bereikt wordt.
Het inschakelen van een Peritus adviseur is een waardevolle troef voor de ontwikkeling van een bedrijf. De ondernemer toetst zijn ideeën aan de expertise van een externe ondernemer en krijgt onderbouwd advies. Hij wordt gechallenged en gecoacht en op die manier ook geïnspireerd om aan zijn bedrijf te werken.

Project management

Bepaalde projecten in het kader van de bedrijfsontwikkeling vereisen van de ondernemer een grote tijdsinvestering. Maar veel ondernemers zijn al op ander vlak operationeel en worden opgeslokt door de dagdagelijkse beslommeringen van de bedrijfsvoering. Het gevolg is dat veelbelovende projecten uitgesteld of zelfs helemaal niet uitgevoerd worden. Het management van dergelijke projecten aan een Peritus partner uitbesteden, biedt hier de oplossing. Met onze praktische ervaring, realiseren wij projecten volgens de wensen van de ondernemer in een minimum aan tijd. Zo wordt de toegevoegde waarde voor de onderneming snel verzekerd.

Opleiding

Rond specifieke thema’s zoals bijvoorbeeld marketing en verkoop, verzorgen wij praktisch gerichte kennisoverdracht die snel effect heeft op het bedrijfsresultaat. Peritus organiseert opleidingen in open format, waarin deelnemers van verschillende bedrijven praktische tips en vaardigheden rond het betreffende thema worden aangereikt. Voor bedrijven die liever een exclusieve opleiding voor een groep medewerkers wenst, passen wij de content van de opleiding aan de specifieke context en doelstelling van het bedrijf aan.

Back To Top