skip to Main Content

Waarom innoveren?

Lees Meer

Westerse bedrijven – en Vlaamse bedrijven bij uitstek – kunnen op wereldniveau niet langer concurreren op basis van prijs alleen. De bedrijfskosten, vooral in productiesectoren, zijn veel groter dan deze in Oost Europa of het Verre Oosten. De BRIC-landen (Brazilië,…

Back To Top