skip to Main Content

KMO’s moeten anders innoveren om te overleven

Op de eerste editie van SuperNova deze week in Antwerpen passeren bedrijven, denkers, scale-ups en mentors de revue. Het thema is technologie, disruptie, ondernemerschap en innovatie. Kmo’s worden vaak over het hoofd gezien, terwijl zeker zij anders moeten nadenken over innovatie. 

Wie de pers leest, krijgt vaak de indruk dat innovatie iets is voor heel kleine of net heel grote bedrijven. Er zijn de hippe start-ups met een briljant idee, een handvol mensen en weinig structuur, maar met tonnen energie om snel iets op te bouwen en een plaats op de markt te veroveren. En er zijn de grote multinationals. Banken, autofabrikanten of energieleveranciers die grote budgetten uittrekken om hun eigen organisatie te laten innoveren. Grote bedrijven zitten vaak complex in elkaar en zijn log en niet altijd even creatief. Daarom hebben ze vaak externe begeleiding nodig om tot innovatie te komen. Vele nemen innovatieve start-ups over of investeren in eigen incubatoren of in andere bedrijven.

Er is nog een derde categorie, die vaak over het hoofd wordt gezien: de kmo. België is tegelijk een kmo-land bij uitstek én een land dat te weinig innoveert. Op de innovatieranglijst van het Wereld Economisch Forum staat België pas op de 16de plaats. Duitsland, Zweden, Denemarken, Finland en Nederland staan allemaal in de top 10. Er is nog meer nood aan innovatie. Ook bij kmo’s.

Innovatie is voor een bedrijf de enige manier om op langere termijn te overleven. In de jaren zestig was de gemiddelde leeftijd van een bedrijf in de Amerikaanse Standard & Poor’s 500-beursindex meer dan 30 jaar. Vandaag is dat amper 15 jaar. De verwachting is dat dat cijfer nog daalt. Dat betekent twee zaken. Eerst en vooral zijn er bijzonder jonge bedrijven die dankzij innovatie erg snel groeien en de gemiddelde leeftijd fors verlagen. Denk aan bedrijven als Apple of Amazon, die met volledig nieuwe strategieën en bedrijfsmodellen werken. En er zijn de logge gevestigde namen die door het commercieel en technologisch geweld van nieuwe spelers worden bedreigd. Denk aan bedrijven als Dell, Kodak of Radioshack, die de afgelopen jaren de S&P 500 hebben verlaten.

Hoewel er voor kmo’s minder gedetailleerde gegevens zijn, is er geen reden om aan te nemen dat ze immuun zijn voor dezelfde krachten van disruptie en technologische druk. De enige manier om als bedrijf je overlevingskansen te vergroten, is te innoveren. Kmo’s in België moeten vooral anders leren innoveren. Voor kmo’s zijn vijf stappen cruciaal om anders over innovatie na te denken.

  1. Vergeet het product. Stel je niet de vraag hoe je de wekker gaat vernieuwen, wel hoe je je klanten gaat wekken. Het is verleidelijk winstgevende producten te blijven vertroetelen of niet bloot te stellen aan kritische vragen. Hou vast aan je klanten, niet aan je product.
  2. Zet niet alles op het spel. Je zal nooit van tevoren weten welk innovatietraject zal slagen en welk niet. Innovatie is een combinatie van falen en opstaan en weer falen en opstaan. Tot er een succesvol product overblijft. Neem niet het risico alles op één innovatie te zetten. Zaai heel veel zaden en kijk welke plant de grootste vruchten draagt.
  3. Wees een leider. Garandeer dat de CEO en het management innovatie stimuleren. Dat betekent dat ze moeten instaan voor inspiratie, ondersteuning en voldoende geld om te kunnen innoveren.
  4. Betrek iedereen. Alleen een clubje ingenieurs laten innoveren is gedoemd om te mislukken. Verschillende departementen maar ook verschillende soorten mensen moeten meewerken aan het innovatietraject. Alleen zo komen de beste ideeën naar boven en zal de innovatie door het hele bedrijf worden gedragen.
  5. Je eigen mening is waardeloos. Wat je als bedrijfsleider of ingenieur van je product of dienst vindt, doet niet ter zake. De klant is de enige die beslist of het wat wordt. Alleen de klant bepaalt of jouw aanbod succesvol zal zijn of niet.

Kmo’s moeten in het achterhoofd houden dat ze twee grote voordelen hebben als ze willen innoveren. Ze hebben meer ervaring met ondernemen dan een start-up en zijn wendbaarder dan een grote multinational. Als ze van die sterkte vertrekken en beter, anders en meer innoveren, staat België binnenkort wel in de top 10.

Bron: De Tijd, 28 september 2018

Back To Top