skip to Main Content

Bereid opvolging in familiebedrijven goed voor

Bij de overdracht van een onderneming binnen de familie komt heel wat kijken. Wat zijn de verwachtingen van de overlaters? Is de volgende generatie wel klaar om de fakkel over te nemen, hebben ze wel de geschikte competenties? Een volledige of een geleidelijke overdracht? Wat met kinderen die niet mee in het bedrijf stappen? Wat moet er in het familiecharter…

Ook de werkgeversorganisaties willen familiebedrijven aanmoedigen om tijdig met de opvolging te beginnen en VOKA gaat zelfs workshops organiseren om haar leden te sensibiliseren. Heeft u met of zonder dergelijke opleiding nood aan professionele begeleiding doorheen het overdrachtsproces van uw bedrijf, dan kunt u daarvoor bij Peritus terecht.

Familiebedrijven horen bij het DNA van de Vlaamse economie. Bij de opvolging kunnen die bedrijven wel wat begeleiding gebruiken, want het persoonlijke en professionele lopen door elkaar. Voka wijdt er een opleiding aan.

Het is de Voka-afdeling van Vlaams-Brabant die de workshop organiseert, en de thematiek is van toepassing op alle familiebedrijven: hoe regel je op een serene en vlotte manier de opvolging binnen je bedrijf? Op 7 maart trapt de werkgeversorganisatie het korte opleidingstraject “Next generation: opvolging binnen een familiebedrijf” af. In vijf sessies onder leiding van coaches Kirsten Coeck en Vincent Molly (Familymind) en Hilde Gaublomme en Kathleen Van Elsacker (Grant Thornton Tax & Legal) gaan de deelnemers in op de verschillende aspecten van zo’n generatiewissel. Naast financiën, strategie en juridische aspecten, is er ook opvallend veel aandacht voor de menselijke kant van de zaak, met sessies rond emoties en steun versus loslaten.

Emoties

“Een familiebedrijf blijft toch iets aparts”, zegt Isabel De Winter, die verantwoordelijk is voor het ondernemingsloket en de juridische dienst van de Vlaams-Brabantse Voka-afdeling. “Bedoeling van deze sessies is dat de deelnemende bedrijven van elkaar leren. Dat we veel aandacht besteden aan de menselijke aspecten, komt door de specificiteit van familiebedrijven. Vooral bij het aantreden van een derde generatie, waarbij ook de eventuele rol van de schoonfamilie moet worden bekeken, moeten er concrete afspraken worden gemaakt. Dat kan door een opvolgingscharter op te stellen, waarin die rollen worden gedefinieerd. Ook twijfel over elkaars capaciteiten is een heikel punt. Kun je wel een rationeel oordeel vellen over de prestaties van een familielid?”

Good practices

Er zijn good practices voorhanden, zoals kranenbedrijf Sarens, stipt De Winter aan. “In dat bedrijf zijn goede afspraken gemaakt, is er een familiecharter opgesteld, wordt er gewerkt met een raad van bestuur en blijven de kinderen bij het bedrijf betrokken. Zij zijn immers opgegroeid met de materie.”

Tot slot looft De Winter de unieke dynamiek van de Vlaamse familiebedrijven. “De loyauteit en de daadkracht, de dynamiek en de betrokkenheid in zo’n bedrijf werken inspirerend. Dat merk je ook als je met die bedrijven praat. Moed en zelfopoffering spelen een grote rol in hun ethiek. Vlaanderen is een KMO-economie, familie-ondernemingen maken een groot deel van ons ledenaantal uit.”

bron: FLOWS, 11 februari 2018

Back To Top