skip to Main Content

Wat Peritus meer biedt

Alleen is maar alleen

Als zaakvoerder of bedrijfsleider heeft u een zware job en draagt u een grote verantwoordelijkheid. Misschien heeft u enkele dichte medewerkers aan wie u een aantal zaken kunt toevertrouwen of met wie u bepaalde bedrijfsgevoelige kwesties kunt bespreken.

Maar allicht zijn er ook heel wat zaken die u niet zomaar aan uw medewerkers kwijt wilt of waarvoor niemand in uw organisatie de geschikte ervaring heeft. En misschien voelt u dan de behoefte om die toch met iemand te kunnen delen. Dat kan met uw Peritus adviseur.

Ervaren mensen die u inspireren tot betere resultaten

Wij zijn ervaren zakenmensen die zelf jarenlang als bedrijfsleider of senior manager actief waren en delen onze gebundelde kennis met u. Zo voeren we gesprekken op beleidsniveau over alle aspecten van bedrijfsvoering en inspireren u tot betere resultaten via pragmatisch advies.

We staan naast u als klankbord, coach of mentor. Wij vereenzelvigen ons met de uitdagingen in uw onderneming en staan u bij om uw doelstellingen met praktische oplossingen te realiseren. Bij ons dus geen lange analyses en theoretische rapporten.

Resultaten zijn heilig

Elke ondersteuning, elk advies is resultaatgericht. Dat mag u van ons verwachten. Zelf zijn we pas tevreden wanneer het door u gewenste resultaat is bereikt. Uw tevredenheid is onze belangrijkste parameter.

Geen verplichtingen

Samenwerken met Peritus is samenwerken in vertrouwen zonder verdere verplichtingen. Het is ons engagement om voor uw onderneming toegevoegde waarde te creëren. Vindt u dat de waardecreatie vermindert, dan kunt u onze dienstverlening op elk moment stoppen.

Back To Top