skip to Main Content

Hoe uw verkoopplan maken in 10 stappen?

Lees Meer
Is verkoop belangrijk voor uw onderneming? Wellicht wel want verkoop zorgt voor inkomsten en die heeft elke onderneming nodig. Denkt u wel eens na over hoe u uw verkoop kan verhogen? Vraagt u zich wel eens af of uw verkoopsinspanningen wel effectief zijn, of uw verkoopsteam wel efficiënt werk levert? Dan bent u zeker niet de enige. Het zijn vragen die elke dynamische ondernemer bezig houden.La vente est-elle importante pour votre entreprise ? Sûrement, puisque c’est elle qui procure les revenus nécessaires au bon rendement de votre affaire.

Bent u beschermd tegen het stijgende aantal faillissementen?

Lees Meer
Met liefst 9382 faillissementen in 2009, een verhoging met 10% ten opzichte van het jaar 2008, kan het vorige jaar zeker als een rampjaar voor de Belgische ondernemerswereld worden gebrandmerkt. Helaas lijkt de situatie in 2010 niet te verbeteren ondanks een voorzichtig optimisme van de beurzen. Volgens cijfers van het studiebureau Graydon, werden tijdens de twee eerste maanden van dit jaar, reeds 1617 bedrijven failliet verklaard, alweer een stijging van ruim 3% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Men stelde vast dat het percentage van facturen die als verliespost zullen moeten worden geboekt, een recordpeil van 2,4% zal bereiken.

Hoe succesvol vergaderen?

Lees Meer
Is dit nu belangrijk? Ook voor een KMO? Natuurlijk wel, en dit omdat we allen teveel tijd besteden in vergaderingen. Het merendeel van de vergaderingen zijn niet efficiënt en leiden tot frustraties, vertragingen, patstellingen, enz. Ik garandeer u: betere vergaderingen leiden onmiddellijk tot betere resultaten.

Hoe een goede bedrijfsstrategie ontwikkelen ?

Lees Meer
Een bedrijf zonder duidelijke strategie of zonder duidelijk gecommuniceerde strategie is als een stuurloos schip met een kapitein zonder visie en medewerkers zonder motivatie. Uiteindelijk blijft het schip maar wat dobberen, gaat het niet vooruit en zal het uiteindelijk vergaan wanneer de voorraden zijn uitgeput. Het hebben van, maar ook het duidelijk communiceren van, een bedrijfsstrategie is dan ook essentieel.Une entreprise qui n’a pas de stratégie définie et/ou une stratégie mal communiquée est comme un navire à la dérive avec d’un côté un capitaine sans vision et de l’autre, des collaborateurs sans motivation. Un tel vaisseau n’avancera pas; il coulera dès qu’il aura fini de puiser dans ses réserves.

Een nieuwe groei na een uitdagende crisis tijd…

Lees Meer
De economische recessie heeft ons allemaal doen huiveren. Tijdens een periode van crisis ontstaan er echter ook steeds nieuwe kiemen die tot nieuwe successen kunnen leiden. Meer nog, we moeten ons in ieder geval voorbereiden op een nieuwe economische remonte in een sterk veranderd zakelijk landschap. We krijgen op dit moment de kans om ons goed te bezinnen over de huidige stand van zaken en over de manier van bedrijfsvoering die we tot nu toe hebben toegepast. Waar staan we? Waar willen we naartoe? Hoe gaan we dit doen? La récente crise économique mondiale a fait frémir .Pourtant, cette période peut donner naissance à des germes nouveaux et nous procurer un bel avenir !

Tientallen tips voor het maken van een goede offerte

Lees Meer
De meeste ondernemers moeten regelmatig offertes maken. Het gebeurt vaak dat men hierbij ongewild een paar steken laat vallen. In dit artikel bespreek ik enkele nuttige tips voor het maken van een offerte en voor een efficiënt verloop van het offerteproces.Les entrepreneurs sont souvent amenés à rédiger des offres commerciales. C’est une occasion parfois de se poignarder soi-même. Voici quelques conseils pour plus d’efficacité.

Waarom innoveren?

Lees Meer
Westerse bedrijven – en Vlaamse bedrijven bij uitstek – kunnen op wereldniveau niet langer concurreren op basis van prijs alleen. De bedrijfskosten, vooral in productiesectoren, zijn veel groter dan deze in Oost Europa of het Verre Oosten. De BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India, China) hebben door hun interne markten schaalvoordelen die veel groter zijn dan deze van de West-Europese landen. De daling van transportprijzen en de betere communicatie hebben tot gevolg dat deze landen steeds gemakkelijker onze markten kunnen inpalmen.De nos jours, les entreprises d’Europe de l’Ouest ne peuvent plus concurrencer sur le plan mondial, uniquement sur base de prix. Les coûts, surtout dans les secteurs de la production, sont beaucoup plus élevés qu’en Europe de l’Est ou en Extrême Orient.
Back To Top