skip to Main Content

Een nieuwe groei na een uitdagende crisis tijd…

Lees Meer
De economische recessie heeft ons allemaal doen huiveren. Tijdens een periode van crisis ontstaan er echter ook steeds nieuwe kiemen die tot nieuwe successen kunnen leiden. Meer nog, we moeten ons in ieder geval voorbereiden op een nieuwe economische remonte in een sterk veranderd zakelijk landschap. We krijgen op dit moment de kans om ons goed te bezinnen over de huidige stand van zaken en over de manier van bedrijfsvoering die we tot nu toe hebben toegepast. Waar staan we? Waar willen we naartoe? Hoe gaan we dit doen? La récente crise économique mondiale a fait frémir .Pourtant, cette période peut donner naissance à des germes nouveaux et nous procurer un bel avenir !

Innoveren: hoe pak ik dit best aan?

Lees Meer
In een vorige whitepaper ‘Waarom innoveren?’, sprak ik over het belang van innovatie, over wat bedrijven tegenhoudt om te innoveren en welke de stappen in het innovatieproces precies zijn. Innovatie is niet de opdracht van een innovatiemanager, of van een creatieveling van de marketing afdeling. Het is de opdracht van het hele bedrijf en hangt samen met de bedrijfscultuur.

Waarom innoveren?

Lees Meer
Westerse bedrijven – en Vlaamse bedrijven bij uitstek – kunnen op wereldniveau niet langer concurreren op basis van prijs alleen. De bedrijfskosten, vooral in productiesectoren, zijn veel groter dan deze in Oost Europa of het Verre Oosten. De BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India, China) hebben door hun interne markten schaalvoordelen die veel groter zijn dan deze van de West-Europese landen. De daling van transportprijzen en de betere communicatie hebben tot gevolg dat deze landen steeds gemakkelijker onze markten kunnen inpalmen.De nos jours, les entreprises d’Europe de l’Ouest ne peuvent plus concurrencer sur le plan mondial, uniquement sur base de prix. Les coûts, surtout dans les secteurs de la production, sont beaucoup plus élevés qu’en Europe de l’Est ou en Extrême Orient.

Hoe uw verkoopplan maken in 10 stappen?

Lees Meer
Is verkoop belangrijk voor uw onderneming? Wellicht wel want verkoop zorgt voor inkomsten en die heeft elke onderneming nodig. Denkt u wel eens na over hoe u uw verkoop kan verhogen? Vraagt u zich wel eens af of uw verkoopsinspanningen wel effectief zijn, of uw verkoopsteam wel efficiënt werk levert? Dan bent u zeker niet de enige. Het zijn vragen die elke dynamische ondernemer bezig houden.La vente est-elle importante pour votre entreprise ? Sûrement, puisque c’est elle qui procure les revenus nécessaires au bon rendement de votre affaire.
Back To Top