skip to Main Content

Philippe Muyters: “Een ambitieuze, internationale toekomst voor ogen”

Vlaanderen is de 4de hoogst scorende natie wereldwijd op vlak van innovatie. We hebben dan ook ambitieuze doelstellingen voor de toekomst van technologie, wetenschap en innovatie. Daarnaast biedt Vlaanderen interessante samenwerkingsmogelijkheden in Onderzoek & Ontwikkeling. Hoe komt het dat Vlaanderen zo innovatief is? Wat brengt de toekomst? Wat is het verschil met andere landen en hoe kunnen we internationale samenwerking aanmoedigen?

O&O-intensiteit
Vlaanderen doet het goed op het vlak van onderzoek en innovatie. Zo bedraagt de O&O-intensiteit 2,67 procent (de O&O-uitgaven als percentage van het bbp), tegenover 2,03 procent voor de hele EU-28 (cijfers 2015), en behoort het tot de topgroep van ‘innovatieleiders’ in de EU’s Regional Innovation Scoreboard (RIS).

Sterke instellingen
In het buitenland zijn naast de universiteiten van de Vlaamse Gemeenschap, ook instellingen als Imec (nanotechnologie), VIB (biotechnologie), VITO (materialen, energie), Agentschap Plantentuin MeiseVLIZ (zeewetenschappen), ILVO (landbouwonderzoek), ITG (tropische geneeskunde), of het SCK (kernonderzoek) geen onbekenden. Een voorbeeld daarvan zijn microchips die Intel en Samsung in hun toestellen gebruiken en die grotendeels bij Imec in Leuven werden ontwikkeld.

Vlaamse overheidssteun
Daarbij komt de aanzienlijke Vlaamse overheidssteun die mee een gunstige omgeving voor onderzoekers en innovatoren in de academische en bedrijfswereld helpt creëren. Van de totale O&O-steun die door de vijf overheden in België wordt toegekend, vertegenwoordigt de Vlaamse overheid bijna 55 procent. In 2017 bedroeg het volledige Vlaamse budget voor wetenschap, onderzoek en innovatie 2,43 miljard euro.

Fusie van steuninstrumenten
De huidige Vlaamse Regering heeft mee door de fusie van een aantal steuninstrumenten en -agentschappen, getracht om de toegangsdrempels voor bedrijven te verlagen en de samenwerking tussen kennisinstellingen en de bedrijfswereld meer te stimuleren. Een nieuw clusterbeleid werd uitgerold. Dat omvat inmiddels enerzijds 14 innovatieve bedrijfsnetwerken in uiteenlopende domeinen die gericht zijn op de korte termijn. Anderzijds zijn er sinds 2018 vijf speerpuntclusters in de domeinen logistiek en transport, duurzame chemie en kunststoffen, materialen, energie, en de agrovoeding die werken op de langere termijn.

City of Things
Digitalisering en samenwerkingen zoals bij City of Things zullen steeds meer belang in ons leven en in de economie krijgen, en onze vaardigheden en de werking van de bedrijven zullen nog beter hierop moeten worden afgesteld. Dat zal gebeuren in een steeds internationaler wordende context, en ik ben ervan overtuigd dat de Vlaamse Regering en de Vlamingen er alles aan zullen doen om deze evolutie mee te ondersteunen en zelfs een leiderspositie in de EU of op internationaal vlak uit te bouwen.

Bron: Fokus, 18 april 2018

Back To Top