skip to Main Content

Begin 2018 wijzigen O&O subsidies

Bericht van VLAIO op 29 november 2017

We vervangen kmo-innovatieprojecten, kmo-haalbaarheidsstudies, sprint-projecten en O&O-bedrijfsprojecten door twee nieuwe subsidies.
  • Ontwikkelingsprojecten: voor vernieuwende ideeën – nieuw of verbeterd product, proces of dienst – die je onderneming kunnen veranderen en versterken op korte termijn
  • Onderzoeksprojecten: voor kennisopbouw die op lange termijn de basis vormt voor veranderingen binnen de onderneming

De nieuwe subsidies in ’t kort

Ontwikkelingsproject Onderzoeksproject
Kenmerken korte termijn, resultaatsgericht, duidelijke innovatiegedreven businesscase kennisintensief, onderzoeksgedreven, lange termijn visie & strategie
Proces eenvoudig: beknopte aanvraag in combinatie met een gesprek gesprek met een adviseur van ons agentschap, schriftelijk advies door externe experten
Duur tot 2 jaar vanaf een begroting equivalent aan € 25.000 subsidie tot 3 jaar vanaf een begroting equivalent aan € 100.000 subsidie
Subsidie max. 50% per bedrijf
25% basissubsidie
+ tot 10% (mo) of 20% (kmo) toeslag
+ tot 10% toeslag bij samenwerking tussen onafhankelijke bedrijven
max. 60% per bedrijf
25-50% basissubsidie, afhankelijk van het onderzoeksgehalte
+ tot 10% (mo) of 20% (kmo) toeslag
+ tot 10% toeslag bij samenwerking tussen onafhankelijke bedrijven

Voor wie?

Zowel kmo’s als grote ondernemingen komen voor de beide subsidies in aanmerking.

Hoe indienen?

Vanaf 15 januari kan je voor beide subsidies online een aanvraag indienen via deze website.

Nu reeds een subsidie-aanvraag aan het voorbereiden?

Aanvragen ingediend tot en met 31 december, zullen we behandelen volgens het oude subsidiekader. Voor aanvragen ingediend vanaf 1 januari gelden de nieuwe voorwaarden.

Je kan nog tot 28 februari 2018 de oude aanvraagtemplates gebruiken. We zullen deze aanvragen zelf oriënteren naar ‘ontwikkelingsproject’ of ‘onderzoeksproject’.

Meer informatie

Nog vragen?

Mail naar bedrijfsinnovatiesteun@vlaio.be .

Bron:

VLAIO nieuwsbrief 5 december 2017

Back To Top